RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów  w celach wykonania zabiegu/terapii przez Gabinet Podologiczny PediKos

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gabinet Podologiczny PediKos Lidii Zawadzkiej z siedzibą w Gdańsku (dalej: my, gabinet).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Polanki 76A, 80-302 Gdańsk

– telefonicznie: 510-622-628

– mail:pedikos.daneosobowe@gmail.com

 1. Inspektor ochrony danych

W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna w naszych serwisach WWW, w tym na naszej stronie internetowej https://lz-pedicure.pl/

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc wykonać usługę/terapię dostępną w naszym gabinecie, przesyłać informacje dotyczące realizacji umowy (dot.usługi /terapii) oraz dokonywać profilowania w celach statystycznych aby trafnie dopasowywać zakres usług. Do celów realizacji umowy będziemy przetwarzać także zdjęcia Twoich stóp oraz dane dotyczące Twojego zdrowia, tj. dane o chorobach i przyjmowanych przez Ciebie lekach lub innych dolegliwościach, które mogą mieć wpływ na skuteczność przeprowadzanej terapii. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do wykonania usługi, przeprowadzenia terapii.

 1. Informacje dotyczące profilowania w celach statystycznych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników zdrowotnych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby lepiej dopasować zakres usług, oferowanych w naszym gabinecie. Do profilowania wykorzystujemy dane o Twoim wieku, płci, chorobach, operacjach, dolegliwościach i przyjmowanych lekarstwach  oraz inne informacje zabrane podczas Twojej wizyty w gabinecie.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto usuniemy Twoje dane mimo braku wycofania zgody, jeżeli będziesz nieaktywny przez okres 5 lat, tzn. przez 5 lat nie zalogujesz się na żadnym z naszych serwisów WWW lub nie skorzystasz z usług oferowanych przez nasz gabinet.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością gabinetu, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas

Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane

innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego

administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie

możliwe i nie działa na naszą szkodę.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1

powyżej)

 

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie ) na dane wskazane w pkt 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.