Higiena w gabinecie specjalistycznej pielęgnacji stóp

Zachowanie zalecanych zasad higieny jest koniecznością w gabinecie specjalistycznej pielęgnacji stóp. Ponieważ jest to temat bardzo ważny będziemy omawiali po kolei następujące tematy:
  • Personel: mycie rąk, ubranie.
  • Dezynfekcja skóry pacjenta.
  • Sterylizacja i dezynfekcja narzędzi i instrumentów.
  • Czystość gabinetu: podłogi, szafki, fotele, brodziki
W niniejszym artykule poruszymy zagadnienie dotyczące punktu trzeciego, czyli sterylizacji i dezynfekcji narzędzi. W Polsce, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej wprowadzony został obowiązek sterylizacji narzędzi w gabinetach kosmetycznych. W chwili obecnej mamy do czynienia z tak zwanym okresem przejściowym (w Niemczech trwa on do dziś) w czasie którego dopuszcza się stosowanie tylko dezynfekcji instrumentów. Podczas procesu sterylizacji niszczone zostają również formy przetrwalnikowe bakterii, co nie ma miejsca w dezynfekcji. Jak należy postępować z narzędziami i instrumentami po zabiegu. Najpierw dezynfekcja, potem mycie i czyszczenie, następnie sterylizacja. Dezynfekcja Dezynfekowanie narzędzi bezpośrednio po zabiegu zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych. W tym celu umieszcza się instrumenty w roztworach dezynfekujących. Należy pamiętać, aby stosować zalecane przez producenta czasy kąpieli. Aby uniknąć uszkodzenia instrumentów wskazane jest zapoznanie się z zaleceniami producenta narzędzi. Czyszczenie Czyszczenie odbywa się po dezynfekcji w celu usunięcia z narzędzi widocznych zanieczyszczeń i ochrony przed korozją. Instrumenty płucze się pod bieżącą wodą. W celu usunięcia zanieczyszczeń można posłużyć się miękką szczoteczką. Następnie w celu usunięcia płynu dezynfekującego wskazane jest włożenie narzędzi na kilka minut do zdemineralizowanej wody. Po wyjęciu z wody instrumenty można osuszyć jednorazową, miekką ściereczką. Optymalną dezynfekcję i jednoczesne czyszczenie instrmentów zapewnia urządzenie z ultradźwiękami ELMASONIC. Ta szczególnie skuteczna i przyjazna dla narzędzi (w tym również narzędzi rotacyjnych) metoda zdobyła zaufanie dzięki temu, że: – narzędzia są w krótkim czasie gotowe do ponownego użytku – ultradzwięki docierają tam, gdzie nie dotrze nawet najbardziej delikatna szczoteczka – małe zapotrzebowanie urządzenia na energie, wodę i środki chemiczne – tak więc przyjazne dla środowiska – instrumenty rotacyjne pozostają dłużej ostre, co tym samym zwiększa ich żywotność. Sterylizacja Dzięki sterylizacji niszczone są formy przetrwalnikowe drobnoustrojów. Jest to przysłowiowa „kropka nad i”. Sterylizacja ma miejsce w autoklawie lub w sterylizatorze z gorącym powietrzem. Autoklaw W autoklawie wyczyszczone i zdezynfekowane instrumenty są poddane działaniu określonej temperatury przez dokładnie określony czas oraz nasyconej pary wodnej. Para wodna powstaje z destylowanej wody i osiąga temperaturę 120 do 134 °C. Niewskazane jest sterylizowanie w autoklawie narzędzi chromowanych lub niklowanych (można stosować sterylizację przy pomocy gorącego powietrza). Dlatego warto zainwestować w instrumenty ze stali szlachetnej oraz frezy diamentowe. Autoklaw jest najlepszą i najpewniejszą metodą sterylizacji. Sterylizacja gorącym powietrzem Proces strylizacji polega na ogrzaniu powietrza do temperatury 180 °C i działaniu przez 60 do 90 minut. Można sterylizować tylko narzędzia odporne na wysoką temperaturę. Wadą jest możliwość otwarcia sterylizatora. Niewskazane formy sterylizacji „Sterylizacja” promieniami ultrafioletowymi lub w sterylizatorze kulkowym nie spełnia wymaganych dla sterylizacji norm. Promienie ultrafioletowe rozprzestrzeniają się tylko w linii prostej, dlatego w „cieniach” mogą przeżyć drobnoustroje. W sterylizatorach kulkowych są podgrzewane stalowe lub szklane kulki. Tylko te części instrumentów, które przylegają do kulek ulegają wystarczającemu działaniu temperatury. Jest to system otwarty w którym trudno stwierdzić, czy wymagana temperatura została osiągnięta. Autor: dr n med. Mirosława Gałęcka Powszechny Program Profilaktyczny Zdrowe Nogi www.zdrowe-nogi.pl